Najlepszy press na stres

Najlepszy press na stres

“(…)umiejscawiamy się w okropnym, zakłamanym, nieharmonijnym i dążącym do autodestrukcji świecie. W takim świecie ciężko się żyje, nie czujemy możliwości wpływania na przebieg wydarzeń, stajemy się bezsilni, wszystko nas przerasta, wyzwalają się w nas złe emocje(…)”

Definicja: Stres to zaburzenie relacji między jednostką a otoczeniem, które wywołuje reakcje emocjonalną, jest wywołany zmianą obecnego stanu, lub nadchodzącą zmianą.

Ewolucyjnie stres potrzebny był w sytuacji narażenia życia, by pobudzić organizm walki lub ucieczki jednocześnie hamując inne mniej potrzebne w tej sytuacji procesy w ciele. Obecnie stres nadal utrzymuje w gotowości wszystkie elementy odpowiedzialne za walkę lub ucieczkę, jednocześnie hamując inne mniej ważne dla przeżycia funkcje np. odporność na wirusy. Różnica polega jednak na tym, że współcześnie w sytuacjach narażenia na stres, nie wykorzystujemy nadmiaru energii (np. ucieczka przed drapieżnym szefem) oraz stresujące rzeczy mają charakter długoterminowy (np. 30 lat zobowiązania w banku).

Ludzie dążą do utrzymania, pomnażania i ochrony własnych zasobów rozumianych jako cenione przedmioty (materializm), właściwości osobiste, okoliczności czy inne czynniki sprzyjające (sytuacja społeczna). Ryzyko utraty zasobów przysparza nam stresu, boimy się że stracimy pracę co pogorszy nasz status ekonomiczny. Martwimy się kredytem, zdrowiem dziecka, martwimy się o własne zdrowie, a w naszej pracy, wystarczy chwila nieuwagi. Chcemy się rozwijać by uzyskać więcej niż mamy. Inaczej mówiąc człowiek próbuje zdobyć zasoby których nie ma, utrzymać już posiadane i chronić w momencie zagrożenia oraz promować swoje zasoby.

Stres nie zawsze musi się źle kojarzyć. Stres może wywoływać negatywne oraz pozytywne emocje. Jakie emocje wywoła zależy od naszej oceny sytuacji. Jeśli oceniamy sytuację jako krzywdę lub stratę, czujemy złość, żal, smutek. Jeżeli sytuację określamy jako zagrożenie, towarzyszy nam strach, zmartwienie, lęk. Jeśli jednak ocenimy sytuację jako wyzwanie będziemy czuć ciekawość, zapał, podniecenie, nadzieje. Te ostatnie dają dużo energii do poradzenia sobie ze źródłem stresu, z wyzwaniem. A wyeliminowanie źródła stresu to skuteczny sposób na poradzenie sobie ze stresem Zależy to jednak od oceny sytuacji oraz od tego czy mamy wpływ na źródło stresu czy jest od nas niezależne. Na szczęście wielu problemom da się zaradzić, należy jednak podchodzić do nich jak do wyzwania.

Wyróżnia się trzy style radzenia sobie ze stresem:

  1. Styl skoncentrowana na zadaniu, charakteryzuje się identyfikacją problemu oraz rozwiązywaniem problemu.
  2. Styl skoncentrowana na emocjach, charakteryzuje się skupieniem na emocjach występujących podczas stresu: zamartwianie się, przeżywanie lub próba rozładowania emocji na różne sposoby np.: płacz, użalanie się, wyśmiewanie problemu.
  3. Styl zorientowany na unikanie cechuje się ucieczką od problemu w czynności zastępcze np.: sprzątanie, surfowanie po necie, granie w gry, namiętne oglądanie telewizji, alkohol, narkotyki, spotkania ze znajomymi.

Styl skoncentrowany na zadaniu jest najlepszym stylem, jeśli mamy do czynienia z problemem, który da się rozwiązać. Styl skoncentrowany na emocjach jest dobrą alternatywą w przypadku gdy rozwiązanie problemu nie jest możliwe lub jest odroczone w czasie. Styl zorientowany na unikanie jest zgubny, ponieważ nie rozwiązuje problemu ani nie modyfikuje emocji związanych z problemem (problem wciąż pozostaje taki sam).

Obecnie w psychologii duży nacisk kładzie się na znaczenie emocji pozytywnych, które wpływają mobilizująco wobec zaistniałych problemów, oraz pomagają pozytywniej zinterpretować stresującą okoliczność. Organizacja własnych przekonań, poglądów i wierzeń również ma ogromny wpływ na radzenie sobie ze stresem. Wiara w siebie, swoje siły i możliwości, umiejętność wyznaczania i realizacji celów. Człowiek znający swoją wartość potrafi sobie zaufać, czuje się pewnie. Wie z jakimi przeszkodami wygra z łatwością i jakie strategie walki przyjąć podczas starć z wielkimi przeszkodami. Analizuje sytuacje, układa plan działania, realizując poszczególne etapy planu widzi postęp, który go napędza i motywuje. Wiara w siebie, w swoją skuteczność, poczucie wewnętrznej kontroli, poczucie spójności wewnętrznej, oraz spójności całego świata wpływają na zmniejszenie odczuwanego stresu. Organizacja myśli i przekonań o świecie jest również bardzo ważna, ponieważ bez przekonania o spójności świata i jego struktur, bez wiary w dobro ludzi, umiejscawiamy się w okropnym, zakłamanym, nieharmonijnym i dążącym do samo destrukcji świecie. W takim świecie ciężko się żyje, nie czujemy możliwości wpływania na przebieg wydarzeń, stajemy się bezsilni, wszystko nas przerasta, wyzwalają się w nas złe emocje, które implikują negatywny odbiór świata , problemów i zwiększa się podatność na stres. Jak zadbać o przymioty swojego umysłu, by uporać się z tym wszystkim? Najlepiej profesjonalnie. W naszym gabinecie online zadbasz o swoją higienę psychiczną, by żaden stres Cię nie przerósł!

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *